Kde všude najdeme zásuvky Schneider

Dnes nás obklopuje spousta nejrůznějších vynálezů. Některé si uvědomujeme, jiné používáme tak běžně, že jim ani nevěnujeme pozornost. Příkladem toho druhého typu mohou být i zásuvky Schneider. O co se jedná?

Ve stručnosti řečeno, jde o místo, kde dochází ke spojení dvou přístrojů a výměně elektrických signálů mezi nimi. To je samozřejmě velmi široká definice, avšak faktem je, že v dnešní době máme nepřeberné množství nejrůznějších druhů a typů zásuvek. Některé se již pomalu přestávají používat, jiné stále září. Jaké jsou tedy nejběžnější druhy?

zasuvka3

Tím, co se každému vybaví, když se řekne zásuvka, je bezesporu elektrická zástrčka. A není divu, je to ten nejpoužívanější typ. Slouží k tomu, aby do daného přístroje přiváděl elektrický proud, a tím jej uvedl do chodu. Známe ji všichni, koneckonců ji používáme dnes a denně.

Dalším typem, který dnes již prakticky vymizel, jsou takzvané „jacky“. Spojovaly televizi například s VHS či později DVD přehrávačem. Zvláštností bylo to, že měly zvláštní kabel na Audio, tedy zvuk, a zvláštní na Video, tedy obraz. To se stávalo zdrojem problémů, neboť lidé velmi často strkali koncovku do nesprávné zdířky, i když byly barevně značeny. Pravděpodobně toto je také důvod, proč se od nich dnes prakticky opustilo.

zasuvka4

Tím, co jej nahradilo, byl typ SCART. Ten měl tu výhodu, že přenášel obraz i zvuk jedním kabelem. Navíc měl velmi typickou zdířku, takže nehrozilo, že jej omylem strčíte někam jinam. Navíc ji měl i nesouměrnou, nemuseli jste se tedy bát, že jej dáte obráceně. Problémem však bylo, že se po čase začal vnitřek uvolňovat, a přestával fungovat.

Nahrazen byl typem HDMI. Ten se používá dodnes. Výhodou je malá, pevná zdířka, nehrozí tedy žádné potíže jako u předchozích druhů. Zda se neobjeví nějaké nové, se teprve uvidí. Zatím je na trhu poměrně krátce.

Ovšem tou zdaleka nejpoužívanější (po té elektrické) je rozhodně USB. Věřím, že jej nemusím ani představovat. Dobrá je na něm jeho univerzálnost.

Každopádně zde je vidět, jakou rozmanitost typů najdeme. Možná bychom si jich měli více všímat.