Klec, zvaná ypsilon


Při přepravě takového druhu zboží, u kterého je reálné nebezpečí, že by mohlo být odcizeno nebo případně poškozeno, je možné používat speciální přepravní palety, kterým se odborně říká GITTERBOX.

palety

  • Jedná se o uzavřenou kovovou klec, jejíž půdorysný rozměr odpovídá rozměrům klasických dřevěných palet.

Ačkoliv tyto přepravní pomůcky vypadají trochu nemotorně a robustně, dají se i ony bez problémů stohovat na sebe.

  • Přeprava je možná třemi způsoby.
    1. Ve stavu závěsném.
    2. Za pomoci vidlicových přepravních prostředků, které mají možnost zasunout vidlice z kterékoliv strany.
    3. Paleta je posunována po válečkové dráze.

Zboží, které v této přepravce cestuje, není v ní neprodyšně uzavřeno. Jednotlivé stěny jsou totiž vyplněny klasickým pletivem, které umožnuje dokonalé odvětrávání. Rozměry jednotlivých ok v pletivu jsou padesát na padesát milimetrů. Když v roce 1993 vyšla norma, která upravovala rozměry a další parametry přepravních boxů a palet, bylo pomýšleno i na tento typ přepravních pomůcek. Například evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta, která je označována písmenem „Y“, musí mít vnitřní rozměry sto dvacet krát osmdesát centimetrů.

Solidní firmy jsou vždy pro dohodu

Pro přepravce nebo výrobce, kterým uvedené a zavedené rozměry z jakéhokoliv důvodu nevyhovují, není problém, aby výrobce přepravních palet a boxů navrhl a vytvořil tuto pomůcku přímo na míru. Atypické drátěné klece se pak navrhnou po dohodě se zadavatelem.

palety euro

  • Kromě drátěných klecí, lze na zakázku pro konkrétního zákazníka vytvořit v podstatě veškeré atypické palety a přepravky.

Problém pak někdy bývá s vykupováním těchto netypických pomůcek určených pro přepravu. Některé výkupny se ale snaží vycházet svým zákazníkům co nejvíce vstříc a je možné se určitě na nějaké schůdné cestě, která by vyhovovala oběma stranám, dohodnout.