Konzultaci ohledně projektového záměru neodmítejte


Jestliže Vám, jako neziskové organizaci, chybÄ›jí finanÄní prostÅ™edky k uskuteÄnÄ›ní svých zámÄ›rů, pak se jistÄ› obrátíte na dotace z EU. Tam je veliká Å¡ance získat onen potÅ™ebný finanÄní obnos. Ale ono to zase není tak jednoduché. Za prvé musíte být stoprocentnÄ› pÅ™esvÄ›dÄeni o tom, že VaÅ¡e myÅ¡lenka je natolik perfektní, že žádost o peníze bude kladnÄ› vyřízena! Za druhé každá žádost o dotaci z EU musí mít své náležitosti, vÄetnÄ› příloh. Zvládnete to bez pomoci sami? Poradíte si se vÅ¡emi náležitostmi? Nebude rozumnÄ›jší konzultovat svůj zámÄ›r?

Být spokojeným příjemcem je první krok k úspěchu

Abyste dosáhli na potÅ™ebný finanÄní obnos, musíte mít také zabezpeÄeny a dokonale promyÅ¡leny vÅ¡echny pracovní pozice v průbÄ›hu projektu. Také nepodceňujte pÅ™ipravenost na možná rizika, spojená s vlastní realizací. Jste tedy odhodláni sepsat žádost o finanÄní obnos sami, nebo se radÄ›ji poradíte s odborníky v tomto oboru? DobÅ™e pÅ™ipravenou a ve vÅ¡ech smÄ›rech oÅ¡etÅ™enou žádostí Vám totiž stoupnou nadÄ›je pro získání potÅ™ebných penÄ›z.