Testování je nezbytným základem

V bazénové vodě probíhá velká spousta nejrůznějších procesů, reakcí a dějů. Je proto potřeba mít toto všechno pod kontrolou. Právě z toho důvodu valná většina majitelů domácích bazénů pravidelně provádí jednoduché testy, které jsou časově nenáročné, ale i tak velmi přesné a korektní. Mohou tak podchytit nejrůznější problémy, kterým se tak lze efektivně vyhnout. Jaké parametry byste měli kontrolovat, a jak vyhodnotit případné změny?skokanský můstek

pH
pH je velmi důležitým faktorem, který vám řekne to, zdali je voda v bazénu spíše kyselá nebo zásaditá. Optimum je okolo 7, což je neutrální hodnota. Pokud by voda byla příliš kyselá či zásaditá, mohlo by to vést ke zvýšení korozivních parametrů vody, na základě čehož by mohlo dojít k poškození kovových částí bazénu. Dále je potřeba zmínit i zdravotní závadnost, citlivější jedinci nebo malé děti by mohly trpět na ekzémy či jiné kožní potíže.

Chlor
Chlorovaná voda je odolná vůči působení bakterií a dalších mikroorganismů. Je tedy potřeba se ujišťovat, že váš bazén obsahuje dostatek chloru. Kdyby tomu tak totiž nebylo, mohlo by hrozit přemnožení jistých mikroorganismů, z čehož mohou plynout nejrůznější zdravotní potíže.
dívka v červených plavkách na schůdcích
Buďte připraveni zasáhnout
Testery bazénové vody https://www.chlorito.cz/tester-bazenove-vody byste měli používat alespoň dvakrát do měsíce, v letním období klidně častěji, protože voda je více namáhaná a náchylná ke změnám. Testování je jednoduché, můžete využít buď tabletové, kapkové, anebo papírkové testery, na základě toho, jaká forma vám více vyhovuje. Všechny jsou však efektivní a poskytnou vám spolehlivé výsledky. Důležité je taky to, abyste byli v případě nějaké nevhodné hodnoty schopni rychle zareagovat. Je tedy dobré mít vždy po ruce přípravky na zvednutí či snížení pH, stejně tak jako bazénovou chemii, která může doplnit tolik potřebný chlor.